Tre Olso-baserte kunstnere

Førstkommende lørdag inviterer Galleri Gann til åpning av ny utstilling. Det er tre Oslo-baserte kunstnere som stiller ut denne gang. 


ESPEN DIETRICHSON «Tåken»

Espen Dietrichson (f. 1976) er utdannet ved Oslo Tegne og maleskole og Statens Kunstakademi. Dietrichson’s arbeider har i løpet av de siste årene vært presentert på anerkjente gallerier flere steder i verden, bl.a New York, Lyon og Malmø.
For tiden arbeider han også med enomfattende totalutsmykning på Nye Valer kirke i Solør.

Dietrichson arbeider med skulptur, tegning og silketrykk; i de ulike mediene søker han å finne en balanse mellom virkelig og uvirkelig, mellom konstruksjon og dekonstruksjon.
Dietrichson’s mennesketomme univers preges av en dystopisk stillhet der lys/skygge og det fragmentariske underbygger tvetydigheten i hans arbeid. ANDERS SLETVOLD MOE «Unfolded Shape Drifter»

Anders Sletvold Moe ( f. 1978) er fra Steinkjer i Nord-Trøndelag.
Han var elev ved Kunstskolen i Rogaland før han begynte studier ved Kunsthögskolen i Malmö, hvor han avsluttet sin master i 2006. Han hadde Malmö som base i mer enn ti år, men bor og arbeider nå i Oslo.

Sletvold Moe har en forankring i det konseptuelle maleriet. Hans arbeider knyttes gjerne opp til 1960-tallets kunstpraksiser, som problematiserer og løser opp forholdet mellom verket og dets omgivelser. Mediets rammer, det være seg maleri, installasjon eller skulptur, brytes opp. I forlengelsen av dette undersøkes også gallerirommet – den hvite kuben; rommets grenser utvides, utviskes og flyttes.

Anders Sletvold Moe har bak seg et stort antall separat-og gruppeutstillinger.
Bare i 2014 har han, i tillegg til utstillingen på Galleri Gann, hatt utstilling i London og på Vigelandsmuseet. Senere i høst åpner han i Stockholm. I løpet av året deltar han også på fire gruppeutstillinger.


STIAN ÅDLANDSVIK «Breaking out of prison with a safety pin»

Stian Ådlandsvik (f.1981) er fra Askøy, og bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved  Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Sin første separatutstilling etter endt utdannelse hadde han på Galleri Gann i 2006. Han har siden det hatt en rekke utstillinger i inn-og utland, og er bl.a innkjøpt av Astrup Fearnley museet i Oslo, Bergen Kunstmuseum og Nomas Foundation i Roma.

Ådlandsvik bedriver en form for moderne arkeologi; hans kunst er ofte et forsøk på å avkle teknologien, arkitekturen og til sist det moderne livet slik det antar materiell form i våre omgivelser. Han plukker fra hverandre og undersøker hendelser og gjenstander, for så bearbeide det i tegning, fotografi og skulptur. Arbeidene hans har ofte en intern logikk hvor spor etter produksjon og destruksjon, de ulike nivåene arbeidet har gått igjennom, blir gjort synlig. Disse sporene står i kontrast til de overflatene vi finner i kommersielle produkter, som sjeldent eller aldri forteller noe om sitt opphav eller sin tilblivelse.


Utstillingen åpner lørdag 27.09.14 kl 1400
Utstillingen vil stå fra 26.09.14 - 26.10.14

Velkommen skal du være på utstilling!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar